EN KAPSAMLI ZİRAİ İLAÇ TAKİP PROGRAMI Tarım sektöründe faaliyet gösteren Zirai ilaç bayileri, toptancıları ve üreticileri için Tarım Bakanlığı onaylı bildirim takibi ve ön muhasebe programı ile tanışın.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sitemi karekodlarla izlenebilirliği
sağlanmış bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalattan başlayarak geçtiği her noktadan
alınacak bildirimlerle takibini sağlamak üzere kurulmuş bilgisayarlar, veritabanı, bu
veritabanını işletmeye yarayan bilgisayar yazılımları ve iletişim altyapılarını içeren bir
sistemdir.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin
ambalajlanmış her bir adetinin izlenmesi için kurulan bir altyapıyı tanımlamaktadır. Karekod
kullanımı ile bitki koruma ürünlerinin ambalajlanarak tekil hale getirilmiş her bir adetinin
geçtiği her noktadan yapılan bildirimler ile elde edilen hareket bilgisi kullanılarak bitki koruma
ürünlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.

Bitki koruma ürünleri takip sitemi bitkisel üretim yapan kişilerin bitki koruma
ürünlerine güvenle erişiminin sağlanması için her bitki koruma ürününün konumunu takip
etmek üzerine tasarlanmıştır. Bu nedenle piyasadaki tüm bitki koruma ürünleri üretimden
tüketime tüm aşamalarda yapılacak bildirimlerle izlenir. Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü
yasadışı bitki koruma ürününün satışı engellenmiş ve kullanımı kontrol atına alınmış olur. Stok
durumları izlenebildiğinden bitki koruma ürünleri gerektiğinde piyasadan kolaylıkla
toplatılabilir.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, bitki koruma ürünlerinin sahteciliğe karşı
korunması ve güvenlik amacıyla takip edilmesini sağlar. Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi,
üretici, ithalatçı depo, toptancı ve bayilerden alınan bildirimler ile bir bitki koruma ürününün
ilgili mevzuata uygun bir şekilde satılmasını ve kontrolünü yapacaktır.

Bilnex Zirai İlaç Takip Programı ile ön muhasebe işlemleriniz ile bildirim süreçlerinin tamamı tek program üzerinden yapılmakta ve bu şekilde hatasız ve hızlı bir takip işlemi gerçekleşmektedir.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi Portalına Bildirim yapılacak veriler aşağıdaki gibidir.,

a) Üretim bildirimi: Ruhsat sahibi firmaların ürettikleri veya Bakanlık bilgisi dahilinde ürettirdikleri bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtması için yaptığı bildirimdir.

b) İthalat bildirimi: Ruhsat sahibi firmalarının ithal ettikleri bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimdir. Alıcı bilgisinde ülke ve ithalat yapılan firma girilecektir.

c) Satış bildirimi: Ruhsat sahibi firmalar ile Bakanlıktan onaylı bitki koruma ürünleri toptancı ve bayileri tarafından bitki koruma ürününün başka bir toptancı, bayi veya üreticiye satışının sisteme bildirilmesi için yapılan
bildirimdir.

Ruhsat sahibi firmalar ile bitki koruma ürünleri toptancı veya bayilerinin kimlere satış yapabilecekleri yürürlükteki mevzuatta düzenlenmiştir. Buna göre, ruhsat sahibi firmalar bitki koruma ürünlerini bitki koruma ürünleri
toptancı ve bayilere, bitki koruma ürünleri toptancıları ürünlerini bitki koruma ürünleri toptancı ve bayilere, bitki koruma ürünleri bayileri ise ürünlerini bitki koruma ürünleri bayileri veya üreticilere satabilir.

d) Mal iade bildirimi: Geri çekme, miat veya başka bir sebeple geri iade edilen bir bitki koruma ürününün bitki koruma ürünleri bayi veya toptancısından çıkışı için yapılan bildirimdir.

e) Deaktivasyon bildirimi: Çeşitli sebeplerle sistemdeki kaydının çıkarılması söz konusu olan bitki koruma ürünleri için yapılan bildirimdir. Deaktivasyon; hatalı üretilen veya son kullanım tarihi geçmiş olduğu için imha edilmesi
gereken bitki koruma ürünlerini sistemden çıkarmak, bir sebeple bitki koruma ürünlerini satılamaz hale getirmek, bir işlemden dolayı sistemden çıkarılması istenen bitki koruma ürünleri gibi sistemdeki kaydın kapatılması isteğidir.
Bu bildirimle bitki koruma ürünlerinin sıra numaraları sistemde kapatılır ve aynı numara ile başka bitki koruma ürünleri tekrar bildirilemez. Deaktivasyon sebebi bildirimlerde basitçe yer alır. Sisteme bildirilmemiş ürünlerin
deaktivasyon bildirimleri yapılmaz.

f) Mal alım bildirimi: Alıcı tarafından bitki koruma ürünlerinin kontrol ve kabul edilmesini ifade eden bir onay mekanizmasıdır. Bildirim yapmakla zorunlu olan bir paydaş bir bitki koruma ürünü için satış, ihracat,
deaktivasyon yapabilmek için mal alım bildirimi yapmak zorundadır.

g) İhracat bildirimi: Firmaların ihraç ettikleri karekodlu bitki koruma ürünlerini sisteme tanıtmak için yaptıkları bildirimlerdir. Bu bildirim de bir sistemden çıkarma bildirimidir, ihracat bildirimindeki bitki koruma
ürünleri ülkemizde artık satılamaz hale gelir. Alıcı bilgisinde ülke ve ihracat yapılan firma bilgisi girilecektir.

h) Satış iptal bildirimi: ruhsat sahibi firmalar ile toptancı veya bayilerin bitki koruma ürünü satışlarını iptal etmeleri için oluşturulmuştur. Buna göre, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin satışı ürün bazında iptal
edilebilir. Ruhsat sahibi firmalar, bitki koruma ürünleri toptancı veya bayilerin sattıkları ürünleri geri almaları gerektiği zaman “satış iptali” yaparlar. Eğer ürünün satıldığı birim, mal alım bildirimi yaparak bitki
koruma ürününün sahipliğini kazanmışsa, bu birim mal iade bildirimi yapmadan satış iptali yapılamaz. i)Depolar Arası Transfer bildirimi: Ruhsat sahibi firma, bayi veya toptancıların kendi depoları arasında mal transferi
yapılması gerektiği durumlarda depolar arası transfer bildirimi yapılmalıdır.

Bilnex Zirai İlaç Takip Programı ile Ruhsat / Onay sahibi firma ve üreticiler, toptancılar ve bayiler tarafından Bitki koruma ürünleri takip sistemine gönderilecek bildirimler aşağıdaki gibidir

a) Ruhsat / onay sahibi firmalar tarafından,

1-Üretim bildirimi,
2-İthalat bildirimi
3-Satış bildirimi,
4-Satış iptal bildirimi,
5-Deaktivasyon bildirimi,
6-İhtacat bildirimi,
7-İade bildirimi
8-Depolar Arası Transfer bildirimi

b) Bitki koruma ürünleri toptancısı tarafından,

1-Mal alım bildirimi,
2-Satış bildirimi,
3-Satış iptal bildirimi,
4-Deaktivasyon bildirimi,
5- Depolar Arası Transfer bildirimi
6-İade bildirmi

c) Bitki koruma ürünleri bayisi tarafından,

1-Mal alım bildirimi,
2-Satış bildirimi,
3-Satış iptal bildirimi,
4-Deaktivasyon bildirimi,
5-Depolar Arası Transfer bildirimi
6-İade bildirmi yapılacaktır.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Bakanlık İşlemleri
Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Sistemi ve GİB’e dahil işlemlerinizi kolaylıkla ve sorunsuzca halledebilirsiniz.

Stok ve Envanter Takibi
Mal ürün toplamı, raf ve karekod stok takip ve yönetimini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Çok Şube Bazında GLN Takibi
Deponuzu ve Diğer şubelerinizi tek program üzerinden takip edebilir ve raporlarınızı alabilirsiniz.

Hızlı Program Geçişi
Farklı Program Geçişlerinden Devir Envanterin ve Stok kartlarını otomatik olarak sisteme aktarabilirsiniz.

BKST Envanter Eşitleme
Bakanlık envanteri ile sisteminizde bulunan QR kodları otomatik olarak eişitleyin.

Son Kullanım Tarihi Yaklaşan Ürünler Uyarısı
Son kullanım tarihi yaklaşan ürünleri sisteminiz sizin için uyarsın.

Bakanlıktan Gelen Bildirimlerin Otomatik Kaydı
Bakanlıktan gelen bildirimler otomatik olarak sisteminize irsaliye olarak kaydedilir, stok kartları açılır.

Akıllı Bildirim Kontrol
Bakanlıktan gelen bildirimler otomatik olarak sisteminize kaydı sırasından son kullanma tarihi yaklaşan ürünler var ise sistem kabul işlemini durduracaktır.

Excel ile Qr aktarımı
Excel ile ürün qrlarını sisteme otomatik olarak aktarabilirsiniz.

Barkod Üretimi ve Basımı
Barkodu olmayan ürünlerinize barkod üretebilir, ürün barkod etiketi ya da raf etiketinizi kolayca basabilirsiniz.

Tüm edönüşüm süreçleri tek programda
E-Fatura / E-Arşiv Fatura / E-İrsaliye / E-İhracat / E-Müstahsil

Gelişmiş Mobil Uygulama Desteği
Mobil uygulama ile karekodlu sipariş hazırlama, mal kabul, bakanlık bildirimi, cari hesap raporları ön muhasebe vb. işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Cep Patron
Cep telefonunuzdan arazid, sahada internet olmasa dahi çiftçi hesabına bakabilir, satış ve tahsilat yapabilirsiniz. Cep Telefonunuzdan çiftçi cari hesabını whatsapp ile çiftçiye gönderebilirsiniz.

Vadeli Tahsilat Takibi (Vade Farkı Uygulama)
Ürünlere birden fazla fiyat belirleyerek ödenmemiş alacaklarınıza yeni güncel fiyatlardan fiyatlandırma yapabilirsiniz. Tahsilat işlemi esnasında çiftçinin alışveriş toplamından alış fiyatlarına
göre çiftçiden elden edilen kar marjını görebilir ve buna göre kolayca iskonto veya fiyat farkı işlemlerinin gerçekleştirebilirsiniz.

Fiş Baskı Sistemi
Firmanıza özel senetli / senetsiz fiş baskısı yapabilirsiniz.

Ön Muhasebe
Ön Muhasebe işlemlerinizi (stok, sayım, cari, kasa, banka, çek, senet irsaliye, kredi kartı, sipariş vb.) birbirleri ile entegre ve detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Üretim İşlemleri
Reçete bazında üretim ya da siparş bağlı üretim işlemlerini gerçekleştirebilir, maliyetlerinizi raporlayabilirsiniz

 • E-Fatura ve Bulut Muhasebe

  E-Fatura Nedir? E-Fatura, işletmelerin kağıt fatura yerine dijital ortamda fatura düzenlemesine ve iletmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından zorunlu hale getirilen e-fatura, işletmelerin verimliliğini artırırken maliyetleri de önemli ölçüde düşürür. E-fatura sayesinde kağıt, baskı ve posta masraflarından kurtulabilir, faturalama süreçlerini hızlandırabilirsiniz. E-Faturanın Avantajları E-faturanın işletmelere sunduğu başlıca avantajlar şunlardır: Bulut…

  Daha Fazlasını Oku

 • Barkod Teknolojisinin Geleceği: AntalyaBarkod.com ile İnovasyona Adım Atın

  Barkod teknolojisi, iş dünyasında önemli bir evrim geçiriyor ve bu evrimin öncülerinden biri de AntalyaBarkod.com. İnovasyon ve teknolojik gelişmelerle birleşen bu güçlü platform, işletmelerin geleceğe dönük adımlarını atmalarını sağlıyor. Bu makalede, “Barkod Teknolojisinin Geleceği”ni AntalyaBarkod.com’un perspektifinden keşfedecek ve işletmenizin inovasyon yolculuğunda nasıl öncü bir rol üstlenebileceğinizi öğreneceksiniz. AntalyaBarkod.com, barkod teknolojisindeki son gelişmeleri takip ederek, müşterilerine…

  Daha Fazlasını Oku

 • Barkod Güvenliği: AntalyaBarkod.com ile Verilerinizi Koruyun

  Bir işletme için güvenlik her zaman ön planda olmalıdır, özellikle de hassas verilerin işlem gördüğü barkod sistemleri kullanılıyorsa. AntalyaBarkod.com, müşteri bilgilerini, envanter verilerini ve diğer önemli bilgileri koruma konusunda güçlü önlemler alarak işletmelerin güvenliğini sağlamaktadır. Bu makalede, AntalyaBarkod.com’un barkod güvenliği çözümlerini inceleyerek işletmenizin verilerini nasıl koruyabileceğinizi keşfedin. Bir işletmenin en değerli varlıklarından biri, müşteri bilgileridir.…

  Daha Fazlasını Oku

 • Barkod Sistemleri: Maliyetleri Azaltın, Verimliliği Artırın

  Barkod sistemleri, işletmelerin günlük operasyonlarını yönetmek ve geliştirmek için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. AntalyaBarkod.com’un sunmuş olduğu barkod sistemleri, maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma konularında işletmelere önemli avantajlar sağlar. Bu makalede, AntalyaBarkod.com’un sunduğu çözümleri kullanarak işletmenizin maliyetleri nasıl azaltabileceğinizi ve aynı zamanda verimliliği nasıl artırabileceğinizi keşfedin. Birinci avantaj olarak, AntalyaBarkod.com’un barkod sistemleri envanter yönetimi konusunda…

  Daha Fazlasını Oku

 • Online Satışta Güvence: AntalyaBarkod.com’un E-Ticaret Entegrasyonu

  E-ticaret dünyası, işletmeler için sınırsız potansiyel müşterilere ulaşma ve satışlarını artırma fırsatları sunmaktadır. Ancak, başarılı bir online satış stratejisi oluşturmak ve yönetmek, doğru araçlara sahip olmayı gerektirir. İşte bu noktada, AntalyaBarkod.com’un e-ticaret entegrasyonu çözümleri devreye giriyor, işletmelere online satışlarda güvence ve verimlilik sağlıyor. AntalyaBarkod.com, e-ticaret platformları ile sorunsuz entegrasyon sağlayan çözümleriyle öne çıkmaktadır. İşletmeler, kendi…

  Daha Fazlasını Oku

 • Barkod Teknolojisinin Gücü: AntalyaBarkod.com ile İlerleyin

  Barkod teknolojisi, günümüz iş dünyasında işletmelerin verimliliğini artırmak ve operasyonel süreçlerini optimize etmek adına vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. AntalyaBarkod.com, son teknolojiye sahip barkod okuyucu ve yazıcılarıyla işletmelerin bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını sağlıyor. Bu makalede, AntalyaBarkod.com’un barkod teknolojisinin gücünü nasıl kullanarak işinizi daha da ileriye taşıyabileceğinizi keşfedin. Barkod teknolojisinin temel avantajlarından biri, hızlı…

  Daha Fazlasını Oku

 • Barkod Sistemleri: AntalyaBarkod.com ile İşinizi Kolaylaştırın

  Barkod sistemleri, günümüz iş dünyasında verimlilik, hız ve doğruluk açısından kritik bir rol oynar. İşletmelerin envanter yönetiminden satış takibine kadar birçok alanda kullanılan bu teknoloji, AntalyaBarkod.com’un sunduğu çözümlerle daha etkili hale geliyor. AntalyaBarkod.com, barkod sistemleri konusunda uzmanlaşmış ve müşterilere güvenilir, kullanıcı dostu çözümler sunan bir liderdir. AntalyaBarkod.com’un sunduğu barkod sistemleri, işletmelerin envanter yönetimini optimize etmelerine…

  Daha Fazlasını Oku

 • E-Fatura Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler: İşletmenizin Uyum Sağlaması İçin İpuçları

  E-fatura kullanmak, işletmelerin fatura süreçlerini dijitalleştirerek operasyonel verimliliklerini artırırken aynı zamanda yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına da yardımcı olur. Türkiye’de e-fatura kullanımı, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen yasal düzenlemelere tabidir. Bu yazıda, e-fatura uygulamaları ve yasal düzenlemeler hakkında önemli ipuçları sunacak ve işletmenizin uyum sağlaması için rehberlik edeceğiz. E-fatura kullanmak için güvenilir bir e-fatura sağlayıcısı seçmek önemlidir.…

  Daha Fazlasını Oku