Çözümlerimiz
Otomatik Veri Toplama
Tedarik Zincir
Varlık Yönetimi
Saha Servis
Yazılımlarımız
Barkod Etiketleme
Saha Satış Sistemi
Stok Kontrol Sistem
Ambar Yönetim Sistemi (Cubic)
Demirbaş Yönetim Sistemi
Market ve Mağaza Sistemleri
Oto Servis Programı
Restaurant Takip Sistemi
Raf Sistemleri
Depolama Raf Sistemleri
Turnike Sistemleri
Hizmetlerimiz
Rf Alan Araştırması
Teknik Servis
Bakım
Kuruluş İşlemleri
Sporsalonu Takip Sistemi
Personel Devam Kontrol
Demirbaş Yönetim Sistemi

Bilgi teknolojisi (IT) demirbaşlarının inanılmaz değişim trendi, demirbaş yönetiminin önemini ve karmaşıklığını arttırarak yoluna devam ediyor.
Sürekli olarak yeni demirbaşlar satın alınıp, finansal kiralama yapılırken, eskileri de iyileştirmek veya emekliye ayırmak gerekiyor. Dağıtılmış ağlar yeni coğrafi lokasyonlara doğru genişledikçe, taşınabilir cihazlar giderek daha popüler oluyorlar. Bunlarla beraber ağ altyapıları da sürekli olarak gelişiyor ve değişiyorlar.

Hızla artan, gelişen, değişen ve çeşitlenen demirbaşlara, geleneksel duran varlıklar da eklendiğinde ortaya çıkan tablo günümüz şirketlerinin ve organizasyonlarının profesyonelce demirbaş yönetimine ne kadar ihtiyaç duyduklarını açıkça ortaya koyuyor.

Novosoft Asseta Demirbaş Takip Sistemi, demirbaş sınıfından sayılan tüm ofis araç ve gereçlerinin kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içerisindeki takibini ve kontrolünü yaparak bu ihtiyacı karşılar. Barkod gibi otomatik tanıma teknolojilerininde kullanımıyla veri girişlerinin çok daha hızlı, kolay ve doğru yapılmasını sağlar.

Novosoft Asseta, ölçeklenebilir ve parametrik mimarisi sayesinde sektör ayırdetmeksizin organizasyonun büyüklüğünden bağımsız mükemmel çözümler üretir.

Önemli bir avantajı da demirbaş bazında amortisman süresi  ve amortisman bedeli tanımlanabilmesidir. Demirbaş tanımında demirbaşın sisteme giriş tarihi de sadece yıl olarak saklanır. Sistem, eskiyen veya amortisman süresini doldurmuş ekipmanları belirler. Kullanıcılar yetkilendirmeler doğrultusunda dönemsel olarak raporlar alabilirler.

Güncel ve doğru demirbaş bilgisinin her an ulaşılabiliyor olması yatırım kararlarının alınmasında önemli bir gereksinimdir. Asseta bu gereksinimi karşılayarak, işletmenizin uzun vadedeki rotasını oluşturacak kararlarınızın güvenilir olmasını sağlar, karlılığı ve verimliliği arttırır.

Sağladığı Faydalar

Barkod ve RFID teknolojilerinin kullanımıyla, sahadaki demirbaş bilgilerinin çok daha hızlı toplanması

Manuel yapılan işlemlerin ve kağıt kullanımının azaltılmasıyla doğruluk oranının arttırılması ve zaman tasarrufu sağlanması

Demirbaş envanterinin istenildiği anda güncellenebilmesi

Demirbaşların bölge, alt bölge, departman ve hatta kişi bazına kadar indirgenebilen zimmet takibinin yapılabilmesi

Demirbaşların kullanıma alınış tarihlerinin bilinmesi sayesinde garanti sürelerinin ve bakım anlaşmalarının sağlıklı takip edilmesi

Sahip olunan demirbaşların bilgisinin doğru olması sayesinde gereksiz ve mükerrer yatırımların önlenmesi

Dağıtık yapıdaki tüm demirbaş bilgisinin tek bir merkezde toplanması sayesinde karar verme aşamasında destek ve zaman tasarrufu sağlanması

Özellikleri

Çoklu dil desteği

WEB desteği

Garanti ve bakım takibi

Amortisman hesaplamaları

Çok yönlü, esnek arama/raporlama

Novosoft Asseta içerisinde dört ana grup tanımlanır.

Asseta Kullanıcıları

Sistemin mobil terminal ya da PC uygulamalarını kullanacak kişilerdir. Farklı yetki seviyelerinde tanımlanan kullanıcılar yetkileri çerçevesinde tüm işlemleri gerçekleştirirler, bilgilere ulaşırlar ve rapor alırlar.

Demirbaş Sorumluları

Demirbaşlardan sorumlu olan kişiler, departman bazında hiyerarşik olarak tanımlanırlar. Bağlı oldukları yönetici, bulundukları lokasyon ve zimmetlerinde olan demirbaşlar ile ilişkilendirilirler.

Demirbaşlar

Demirbaşlar, grup ve alt gruplar bazında tanımlanır. En alt demirbaş grubunun içerisinde ise demirbaşlar kendilerine özgü birer numara ile etiketlenerek sisteme kaydedilir.

Yerleştirilen Alanlar

Demirbaşların yerleştirildiği alanlar, organizasyonun yerleşik bulunduğu binalar, katlar, departmanlar ve hatta odalar bazında gerektiği kadar alt gruplar halinde tanımlanır. Her lokasyon kendine özgü bir numara alarak barkodlu olarak sisteme kaydedilir.

Sistemin varlık tanımlamaları dışında gerçekleştirdiği işlemler beş ana grupta toplanabilir.

Demirbaş Girişi

Sisteme dahil edilecek bir demirbaş öncelikle grup ve alt gruplar bazında konumlandırılır. Bu demirbaşa sistem tarafından bir seri numarası verilir. Bu seri numarasını ve demirbaş bilgilerini içeren barkodlu bir etiket basılarak demirbaşın üzerine yapıştırılır. Sistem demirbaş bilgilerini, giriş tarihiyle beraber saklar.

Demirbaş Çıkışı

Eskime ya da farklı sebeplerle elden çıkartılan demirbaşların bilgisi tarih ve çıkartılma sebebiyle birlikte kayıt edilir. İşlem tamamlandıktan sonra demirbaş aktif değildir.

Demirbaş Hareketleri

Bir demirbaşın yeri değiştirilmek istenirse, sistemde bu demirbaş için tanımlı olan alan bilgisinin ve gerekiyorsa sorumlu kişi bilgisi de değiştirilir. Her yer değiştirme işlemi, yer değiştirme tarihi ile birlikte sistemde saklanır.

Sayım

Demirbaşların kontrolü için belli dönemlerde mobil el terminalleri ile sayımlar yapılır. Sayım işlemi lokasyon, personel ve demirbaş barkodlarının okutulması ile gerçekleştirilir. Mobil el terminalinden alınan sayım bilgisi merkezi sistemde bulunan kayıtlı bilgi ile karşılaştırılarak tutarsızlıklar raporlanır.

Raporlama

Asseta aşağıda örnekleri bulunan raporları üretmektedir.

Tüm demirbaşların; giriş tarihlerine, amortisman sürelerine, amortisman bedellerine göre listelenmesi

Sayım sonucunda ortaya çıkan farklılıkların (eksiklik raporu) listelenmesi

Demirbaşların departman, bölüm, sorumlu kişi bazında listelenmesi

Tüm demirbaşların yer değiştirme hareketlerinin listelenmesi

Tüm demirbaşlardan sorumlu kişilerin değiştirilme işlemlerinin listelenmesi

Garanti süresi dolmuş veya dolacak ürünlerin, bakım süresi geçmiş ürünlerin listelenmesi

Demirbaşların tarihçesinin; yer değiştirmeler, sorumlu kişi değişiklikleri, bakım işlemleri, statü değişiklikleri (sağlam, arızalı, bakımda, …), işlemi gerçekleştiren bazında detaylı bir biçimde listelenmesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
info@antalyabarkod.com

Ana Sayfa - Hakkımzda-İletişim-Barkod Nedir-Barkod Hizmetleri-Barkod Numarası-Etiket Tasarımı-Barkodlama İşlemi-Sayım Sistemleri-Etiket Siparşi-Videolar-Otomatik Veri Toplam-Tedarik Zincir-Varlık Yönetimi-Saha Servis-Barkod Etiketleme-Saha Satış Sistemi-Stok Kontrol Sistem-Ambar Yönetim Sistemi (Cubic)-Demirbaş Yönetim Sistemi-Market ve Mağaza Sistemleri-Rf Alan Araştırması-Teknik Servis-Bakım-Kuruluş İşlemleri-Referanslar