Çözümlerimiz
Otomatik Veri Toplama
Tedarik Zincir
Varlık Yönetimi
Saha Servis
Yazılımlarımız
Barkod Etiketleme
Saha Satış Sistemi
Stok Kontrol Sistem
Ambar Yönetim Sistemi (Cubic)
Demirbaş Yönetim Sistemi
Market ve Mağaza Sistemleri
Oto Servis Programı
Restaurant Takip Sistemi
Raf Sistemleri
Depolama Raf Sistemleri
Turnike Sistemleri
Hizmetlerimiz
Rf Alan Araştırması
Teknik Servis
Bakım
Kuruluş İşlemleri
Sporsalonu Takip Sistemi
Personel Devam Kontrol
Otomatik Veri Toplama

Veri Toplama Sistemleri (VTS) - (Data Acquisition Systems)Üretimden önce araştırma-geliştirme aşamasında, üretimden sonra ise ürünün kalitesinin
belirlenmesinde yapılan testlerde, ölçülen her türlü fiziksel büyüklüğe ilişkin verileri toplayan ve yararlı bilgiye dönüştüren sistemlerdir. Donanım ve yazılım yeteneklerinin her geçen gün artması, PC'leri artık her alanda olduğu gibi test ve ölçü sistemlerinde de standard platform haline getirmiştir. Belirli bir amaca yönelik üretilmiş klasik sistemlere göre, PC veriyoluna takılarak kullanılan DAQ kartları ve büyük ölçüde yazılıma dayanan PC temelli sistemler, veri toplama sistemlerinin en hızlı gelişen dalı olmuştur.

PC temelli tipik bir veri toplama sistemi şu elemanlardan oluşmaktadır: Duyar Elemanlar (Sensor): Sıcaklık, basınç, hız, deplasman gibi fiziksel büyüklükleri elektriksel işaretlere çeviren sistemin uç elemanlarıdır.
İşaret Düzenleme (Signal Conditioning): Duyar elemanların ürettiği işaretleri DAQ kartlara uygulanabilecek standard işaret seviyelerine göre düzenleyen çeviricilerdir.
DAQ Kartları: Düzenlenmiş işaretleri alan ve PC veriyoluna aktarılacak biçimde dijital bilgiye çeviren kartlardır. Çeşitli konfigürasyonlarda analog ve dijital giriş/çıkışlar içeren bu kartlar, test düzeneğinin amacına uygun olarak, farklı hassasiyet ve hızlarda seçilebilir.
Bilgisayar ve Yazılım: DAQ kartlarının topladığı verileri görselleştirir, işler, analiz eder ve depolar. VTS yazılımları büyük miktarda veriyi işleyebilecek ve analiz edebilecek yetenektedir

İş Alanları
Etiketleme : Nobel Bilgisayar Ltd. Şti. etiketleme yazılımları konusunda tek kullanıcılı basit bir uygulamadan çok kullanıcılı ve kompleks uygulamalara kadar her türlü etiketleme sistemi konusunda yüksek kaliteli çözümler sunmaktadır. Etiket ve şerit gibi sarf malzemelerinin de satışını yapan Nobel Bilgisayar Ltd.Şti., bu malzemeleri isteğe özel olarak da temin etmektedir. Baskılı ve özel ebat etiket tasarımları ile her türlü marka için sarf malzeme sağlamaktadır.
Okuma : Kullanımda, bir barkod sembolü kızıl ötesi veya görülebilir ışık kaynağı ile aydınlatılır; koyu çubuklar ışığı emerken boşluklar bunu tarayıcıya geri yansıtır. Bir tarayıcı ışık dalgalanmalarını barkodtaki çubuk ve boşluk şekillerini taklit eden elektrik darbelerine dönüştürür. Bir dekoder ise elektrik darbelerini matematik algoritmaları aracılığı ile dönüştürerek bunları bir el terminali, PC, denetimci veya ana bilgisayar sistemine aktarır
Mobilite : Bireylerin hareket halindeyken bile bilgiye erişebilmesini ve bu bilgilerle ilgili işlem yapabilmesini mümkün kılacak mobil çözümler oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir teknolojidir. Kablosuz teknolojiyi de dahil ederek güvenli, gerçek zamanlı bilgi erişimi veya birden çok noktadan veri girişi sağlayabilirsiniz. Mobil ve/veya kablosuz teknoloji, organizasyonunuza aşağıdaki konularda yardımcı olabilir: Daha hızlı, daha iyi bir karar alma süreci oluşturarak ve daha etkin bir şekilde iletişim kurarak verimliliği artırmak. Bilgiyi, yapılan işlemlerde çalışanların hizmetine sunarak kârlılığı ve gelirleri artırmak. İletişim sistemini geliştirerek, müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt veren hizmetler sağlayarak ve müşterilere doğru cevaplar vererek müşteri/kullanıcı memnuniyetini artırmak. Uzaktan güvenli erişim hesapları ve hizmetleri yönetiminin maliyetini ve karmaşıklığını azaltmak.
RFID Etiketleme : Zaten varolan bir teknoloji olan RFID; web servisleri ve mobil iletişimle biraraya getirilip internet'in gücünü tam olarak kullandığında elimize çok değerli bilgiler geçiyor. Sahada hizmet veren şirketlerin mobil sistemlere yatırım yapmaları sonucu elde edecekleri getiriler çok çeşitli. Mobil elemanlara zaman ve mekan fark etmeksizin ulaşıp en son çağrı bilgiler aktarılabilir, böylece gün içerisindeki şirkete gidiş gelişler minimize edilir. Aynı zamanda, mobil elemanların gün içerisindeki rotaları takip edilerek, en verimli rota belirlenerek verimlilik artırılabilir. Veri aktarımları esnasında yaşanan veri ve zaman kayıpları da engellenebilir.
RTLS (Real Time Locating Systems): Ya da birbirinin aynısı olan binlerce konteynerin bulunduğu büyük bir depolama alanında sevk edilecek olan tek bir konteynerin yerinin belirlenmesi kaç saat sürer ? Daha da ileri gidersek, uluslararası bir havaalanında yolcularını almış olan bir uçağı biniş kapısından geriye doğru itecek olan kayıp romorkün havaalanı içerisinde bulunması sizce ne kadar sürer ? Uygulamanın doğası ne olursa olsun kurumlar yüzyıllar boyunca stokların ve demirbaşların yerinin belirlenmesi için hep insan gücüne ihtiyaç duydu. Takip etmek için kullanılan sistemler ister kalem kağıt, isterse barkod okuyucu ve bilgilerin kaydedildiği veri tabanı olsun, özellikle kontrolsüz ve yetkilendirilmeyen personeller tarafından yapılan yer değiştirmeler, kayıplar, kayda alınmayan işleminin unutulması nedeniyle kaybolan ürünlerin takibi için her zaman insan gücüne başvurmamız gerekti.
GPS (Global Positioning Systems) teknolojisi ilk bakışta bütün bu problemlerin çözümü gibi dursa da kapalı alanlarda çalışamaması, yüksek konteyner bloklarından oluşan dar koridorlar gibi bazı özel uygulamalarda tam sonuç verememesi gibi dezavantajları nedeniyle kendisine tam anlamıyla kullanım alanı bulamadı. Ancak 1998 yılında WhereNet tarafından geliştirilen gerçek zamanlı yer belirleme sistemi RTLS (Real Time Locating Systems) takip edilen ürün ne olursa olsun yerinin harita üzerinde gerçek zamanlı olarak gösterilmesini sağlayarak demirbaş takibinden stokların takibine kadar uzanan izlenebilirlik sürecine farklı bir boyut getirdi.
Takip edilecek ürünlerin üzerine yerleştirilen ve içerisinde pil bulunan 2.4 GHz Spread Spectrum radyo vericisi, daha önceden belirlenen aralıklarla kimlik bilgilerini gönderiyor, gönderilen bu sinyaller izleme yapılacak olan alana yerleştirilen pasif antenler ve kontrol üniteleri tarafından yakalanarak sinyalin tam olarak ne zaman ulaştığı bilgisi kaydediliyor. Belirli noktalara yerleştirilen antenlerin koordinatları, sinyalin bu antenlere geliş zamanı ve sinyalin havadaki hareket hızı kullanılarak Differential Time of Arrival (DTAO) adı verilen özel bir algoritma sayesinde sinyal gönderen cismin yeri belirlenerek harita üzerinde gösteriliyor.
Özellikle otomotiv sektöründe kendisine uygulama alanı bulan RTLS teknolojisi, yüklemesi yapılacak olan araçları, binlerce aracın park ettiği park sahasında maksimum 3 metre toleransla gösterebiliyor. Artık binlercesinin bulunduğu sahada tek bir konteynerin yerini belirlemek için uygulama ekranına aradığınız konteynerin ID numarasını girmek konteyneri harita üzerinde görmek için yeterli.
RTLS teknolojisi sadece yer belirleme sistemi olarak kalmıyor, ayrıca üretim bantlarının kenarında malzeme talebi için kullanılan kablolu kanban sistemlerinin yerine kullanılabilecek, uygulanması kolay, esnek sistemler kuruyor. Üretim hattında malzeme temini için kullanılan kablolu kanban sistemlerinin bakımı ve üretim planlarının değiştirilmesinin ardından yeniden yapılandırılması oldukça zahmetli ve uzun süren bir işlem, ancak RTLS teknolojisinde kullanılan radyo vericilerinin üzerine yerleştirilen bir buton aracılığı ile azalan malzemenin istenmesi çok kolay. Gönderilen radyo sinyallerinin pasif anten üniteleri tarafından yakalanmasının ardından sistem yedek parça talebini forklift operatörünün kullandığı terminalin ekranına göndererek azalan malzemenin bant kenarına gitmesini sağlarken aynı zamanda stok miktarlarını da kontrol ederek gerektiğinde yan sanayi üreticilerine sipariş gönderebiliyor. Wherenet'in Türkiye'de distribütörlüğünü yapan Nexus, geçmişten gelen bilgi birikimi ve dinamik kadrosu ile RTLS uygulamaları için esnek çözümler sunuyor

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Sayfa - Hakkımzda-İletişim-Barkod Nedir-Barkod Hizmetleri-Barkod Numarası-Etiket Tasarımı-Barkodlama İşlemi-Sayım Sistemleri-Etiket Siparşi-Videolar-Otomatik Veri Toplam-Tedarik Zincir-Varlık Yönetimi-Saha Servis-Barkod Etiketleme-Saha Satış Sistemi-Stok Kontrol Sistem-Ambar Yönetim Sistemi (Cubic)-Demirbaş Yönetim Sistemi-Market ve Mağaza Sistemleri-Rf Alan Araştırması-Teknik Servis-Bakım-Kuruluş İşlemleri-Referanslar